КРОЕНИ ТОПИЈАРЕНИ ФОРМИ


Многу декоративни, култивирани растенија добиени по пат на вкрстување селекција и други методи неможат да се размножуваат природно (генеративно со семе).

Туку исклучиво преку вегетативно клонирање (со ожилување на гранче) или преку калемење.
На пример: скоро сите култивари на Јапонските јавори се размножуваат преку калемење. Сите чадорести крошни на бреза, врба, јасен…и многу други се исто така калемени. Многу декоративни зимзелени видови: чадорести кедари,сини ели – смрчи, топчести борови и тн. Се произведени преку калемење.

За разлика од калемените култивирани растенија. Кроените или (топиарени) форми спирали, конуси, цилиндри, стебло со една или повеќе топки ,бонсаи и сл. се произведени исклучуво по пат на кроење на нивните крошни и листови. Доколку се престане со нивно редовно кроење истите тие ќе ја повратат својата природна форма на крошната.

You've just added this product to the cart: