ЗИМЗЕЛЕНИ ДЕКОРАТИВНИ САДНИЦИ


Во оваа група ги претставуваме растенијата на кои листовите им се `лушпи` или иглички кои  ги задржуваат преку зимата.
Споро растежните, ниски и калемени зимзелени садници, најчесто ги користиме во декоративни цели.
Додека зимзелените дрвја може да се садат поединечно како солитери или во групација.
Или во линија, за формирање на заштитен и визуелен појас

Во основа се издржливи и отпорни, меѓутоа за успешен развој важи правилото како и за останатите растенија, редовно полевање, повремено ѓубрење, заштита и кроење по потреба.

You've just added this product to the cart: