ПОКРИВАЧИ


Многу видови растенија ги нарекуваме покривачи. Бидејќи ја формираат крошната приземно (ниско) и ја покриваат површината на земјата.
Скоро за секоја специфична позиција – месторастежни услови. (косина, неплодна почва, плитка почва, сенка…и тн.) постојат погододни растенија ,покривачи,.
Изборот е голем од перени, преку зимзелени и листопадни грмушки до ползавци.

You've just added this product to the cart: